SmartOCR

SmartOCR

By GMO-Z.com RUNSYSTEM JSC

  • Category: Productivity
  • Release Date: 2019-05-16
  • Current Version: 1.1
  • Adult Rating: 4+
  • File Size: 9.99 MB
  • Developer: GMO-Z.com RUNSYSTEM JSC
  • Compatibility: Requires iOS 9.0 or later.

Description

Smart OCR - Nhận diện chữ viết tay, chữ in sử dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo. - Độ chính xác cao (97%), realtime. - Tích hợp đơn giản, nhanh chóng. - Đáp ứng nhiều loại biểu mẫu.

Screenshots

keyboard_arrow_up