Günlük Hadis Kütüb-i Sitte

Günlük Hadis Kütüb-i Sitte

By S3soft OU

  • Category: Utilities
  • Release Date: 2020-01-13
  • Current Version: 1.1
  • Adult Rating: 4+
  • File Size: 25.03 MB
  • Developer: S3soft OU
  • Compatibility: Requires iOS 10.0 or later.
Score: 4.9
4.9
From 10 Ratings

Description

Günlük Resimli Hadis Kütüb-i Sitte uygulaması ile sürekli güncellenen ebedi ahiret yaşamını kazanma yolunda bize rehber olan Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (صلى الله عليه و سلم)'in sünneti ışığındaki hadislere, dualara, cuma mesajlarına, dini sözlere günlük erişebilir ve belirlediğiniz bir saatte bildirim alabilirsiniz. Hadislerin yazı boyutunu, fontunu, rengini, arka plan resmini değiştirerek sosyal medyada ya da arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. - Hadis Fihristi - Kütüb-i Sitte - Hadis Ekleyebilme - Favorilere Ekleme - Arkaplan Resmini Değiştirebilme - Kategori Oluşturabilme - Yazı Fontu Büyüklüğü Değiştirebilme - Telefona Kaydedebilme - Sosyal Medyada Paylaşabilme Hadisin terim anlamı, Hz. Peygamber’in sözü, fiili, ashâbının yaptığını görüp de reddetmediği davranışlar (takrir) ve onun yaratılışı veya huyu ile ilgili her türlü bilgi demektir. Hadis, Hz. Peygamber’i dinleyen sahâbîden başlayarak onu rivâyet edenlerin adlarının yazılı olduğu sened ile Hz. Peygamber’in söz, fiil veya takrîrinin yazıldığı metin’den meydana gelir. Yani hadis deyince, sened ve metinden oluşan bir yazılı yapı anlaşılır. Ancak Riyâzü’s-sâlihîn’de hadis metinlerinin kolay okunup öğrenilmesi için sahâbî dışındaki râviler yâni sened kısmı müellif tarafından çıkarılmıştır. Hadis İlmi iki ana bölüme ayrılır: Rivâyetü’l-hadîs ilmi: Hz.Peygamber’in sözü, fiili,takriri, halleri ve bunların rivayet ve zabt edilişi ile alâkalı bir bilim dalıdır. Hadis metinlerini ihtiva eden kitaplar, bu dala ait kaynaklardır. Bu ilim dalı “hadis naklinde hatadan uzak kalma” temeli üzerinde yapılmış çalışmaları yansıtır. Dirâyetü’l-hadîs ilmi: Hadis Istılahları İlmi diye de anılır. Hadisin yapısını meydana getiren sened ve metni anlamaya imkân veren birtakım kaideler ilmidir. Bu kaideler yardımıyla bir hadisi kabul veya reddetmek mümkün olur. Hadis usûlü ile ilgili eserler bu ilmin kaynaklarıdır. Bu ilmin hedefi, Hz. Peygamber’in hadislerini başka sözlerle karıştırılmaktan, değiştirilmekten, bozulmaktan ve iftiraya uğramaktan ilmî yollarla korumaktır. Hz. Peygamber’e nisbet edilen sözün gerçekten ona ait olup olmadığı bu ilmin kurallarıyla anlaşılır. ALLAH (الله) cümlemizden razı olsun.

Screenshots

keyboard_arrow_up